Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 19.08.2013 13:26:16 

Česko-rakouské pohádkové sdružení‚ o.s.

Aktuality / Aktualitäten

Aktuality / Aktualitäten...

Výlet za pohádkami do Solné komory

Město Prachatice spolu s folklorním sdružením Libín-S Prachatice a cestovní M+D agenturou připravilo v rámci Prázdninového pasu výlet za pohádkami do Solné komory.
Ve středu 21. července 2010 ráno bylo na autobusové zastávce na prachatickém Malém náměstí živo. Skupinka dětí od 3 do 12 let jela na pohádkový výlet po stopách koněspřežné železnice do Horních Rakous. Ta byla postavena před téměř dvěmi sty lety, aby nahradila Zlatou stezku z Pasova do Prachatic a mohla tak po ní být dopravována sůl z císařské Solné komory do Čech. Konečnými stanicemi měla být města České Budějovice a Gmunden.

První zastávka byla u přepřahací stanice na prostředku cesty mezi Českými Budějovicemi a Lincem. Děti šly podél dřevěných kolejí okovaných železnou pásovinou od vesnice Kerschbaum až k nádražní budově, ve které byla kdysi první nádražní restaurace v Evropě.

Dnes na několik set metrů dlouhé trati jezdí ukázkově osobní vůz Hanibal tažený dvojspřežím. Neměli jsme sice štěstí a neviděli jsme jedoucí vůz, zato jsme si v nádražní budově zazpívali písničku o koních - Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mí.

Za odměnu nám paní z muzea, které dnes v bývalém nádraží je, pustila na pravém orchestrionu vídeňský valčík.

Po poledni jsme byli již v Gmundenu na břehu jezera Traunsee. Nad ním se vysoko, vysokánsko, tyčí hora Traunstein.

Do jezera vybíhá dřevěný most a na jeho konci je kouzelný Jezerní zámek, který "hrál" v řadě pohádek a seriálů. Ve stínu na mostku se prachatické děti rozesadili, aby jim "pohádková babička" Helena vyprávěla pověst O obrovi Erlovi, vodní žínce a převeliké samotě.
 
20100721_03_u_jezerniho_zamku__1_

Vodní žínka, pro kterou Erla postavil Jezerní zámek, a Erla se měli hrozně rádi. Do dnes je možné vodní žínku, Erla jí říkal Plavovlásko, vidět, jak se dívá do nebe, Erla její obrys vlastnoručně vytesal do skal hory Erla-Kogel nad jezerem. "Podívejte se, tam vidíte čelo Plavovlásky, její nos, krk, dlouhé vlasy, které padají až do jezera", ukazovala babička Helena.
 
20100721_03_u_jezerniho_zamku__4_

U nábřeží na gmundenském Radničním náměstí kotvila loď MS Poseidon. Řídil ji osobně majitel lodní společnosti Traunseeschiffahrt Karl Eder. Na palubě již byl nositel Zlatého prstenu nejlepšího evropského vypravěče pohádek Helmut Wittmann spolu s dudákem Franzem Berneggerem. Prvními pasažéry byly děti z Prachatic se svými maminkami, tatínky, babičkami, dědečky, tetičkami či strýčky. Přidaly se k nim ještě rakouské děti. Motor lodi naskočil a Poseidon se vydal na cestu po hladině jezera. A za chvíli zaznělo zatroubení na kravský roh, to Helmut svolával posluchače, kteří byli již rozsazeni na židlích i na zemi, k vyprávění.

20100721_06_vypraveni_pohadek_na_lodi_ms_poseidon__4_

Babička Helena jej trochu zaskočila, přivezla pro něj pohádkový keramický zvoneček se siluetou prachatického kostela Sv. Jakuba a hrnek z Prachatic na Helmutovo ranní bylinkový čaj.

20100721_06_vypraveni_pohadek_na_lodi_ms_poseidon__6_
 
A Helmut začal: "Vor langer, langer Zeit, war es gestern, war es heute..." "Před dávnými, dávnými časy, bylo to včera, bylo to dnes, jeden muž chtěl kdysi objevit tajemství jezera Traunsee...", pokračovala Helena s pověstí o jezeře česky.
 
20100721_06_vypraveni_pohadek_na_lodi_ms_poseidon__9_

Na další cestu po jezeře se vydala česká skupina na horní palubu. Tam zněly další pohádky v podání "pohádkové babičky". Rakouské děti poslouchaly na dolní palubě Helmuta.
 

Poseidon přiráží k přístavišti v obci Traunkirchen nedaleko kláštera. "Traunkirchen je asi nejkrásnější obcí u jezera Traunsee. Traunkirchen je zároveň obcí nejvíce opředenou legendami. Tady kousek od nás je kopec Sv. Jana s kostelíkem. Budu vám vyprávět legendu o tom, jak obři postavili v Traunkirchenu kostel Sv. Jana," začal svoje vyprávění Helmut.
 

20100721_09_traunkirchen__2_
 
"Bylo, nebylo, podle pověsti postavili kostel na Janově vršku v Traunkirchenu obři z rodu Rülpelů. Obři byli tak hrubí a silní, ale ne moc chytří. Většinou pracovali v lese při těžbě dřeva. Namáhavě i tahali těžké kmeny do údolí. Jednou kmen vyklouznul jednomu z obrů a velkým rachotem padal do údolí. "Jde to úplně jednoduše!« volal obr, »Už nemusíme tahat těžké kmeny. Jednoduše je necháme kutálet dolů.« Plni radosti vytahovali kmeny opět nahoru, aby je nechali kutálet dolů," vyprávěla česky Helena.
20100721_09_traunkirchen__3_

"Na upomínku obrů, kteří kostel stavěli, vezdili na venkovní straně kostela do zdi ve výšce jakou měli ti nejmenší obři – tedy asi ve výšce třech metrů – kamennou hlavu. Dnes je tahle kamenná hlava k vidění na vstupu do kostela. Vypadá jako římská hlava."

"Schválně, jestli tu hlavu najdete!" No to víte, že ji děti našly hned. Byla na zdi zádveří kostela, dost vysoko, možná ty tři metry.

Před kostelem si děti poslechly šumavskou pohádku O zvláštním zvířeti.
 
20100721_09_traunkirchen__5_

Cestou dolů od kostela do Traunkirchenu jsme narazili na krásné drobounké růžové kvítky bramboříku evropského. I malý Kubík našel osamocenou rostlinku.

Bylo opravdu velké horko, děti když viděly vodu, už v ní byly. Pohádky nepohádky, do vody.

U přístavního můstku začal hrát na "českého kozla" dudák Franz, aby pozval cestující na loď, potom i Poseidon zahoukal, aby svolal opozdilce. Na řadu přišly ještě dvě pohádky vyprávěné společně česky a rakousky (němčina to určitě nebyla, bylo to nářečí). První od Traunsee - O horských skřítcích pod Kamenem, druhá česká - Hrnečku, vař!

20100721_15_na_lodi_ms_poseidon__1_
 
20100721_15_na_lodi_ms_poseidon__4_

Nastalo loučení s rakouským vypravěčem Helmutem Wittmannem. "Příště nás můžete slyšet v bavorském skanzenu ve Finsterau při bavorsko-české oslavě tisíce let Zlaté stezky 1. srpna 2010, potom o čtrnáct dní později 15. srpna na Jeleních Vrších u Schwarzenberského plavebního kanálu. Pohádky budete moci slyšet i v závěru srpna při oslavě zápisu rakouského vyprávění pohádek do seznamu nehmotného světového dědictví UNESCO," zval na nejbližší akce Helmut.

České děti, když vystoupily z lodě mohly slyšet ještě jednu pohádku o veliké lásce z Traunkirchenu.

20100721_17_gmunden__1_

To byla úplná tečka cesty za pohádkou do Solné komory. Autobus se tak vydal z gmundenského Radničního náměstí do Prachatic.

 

Aktuality

Pohádky z obou stran Šumavy

Také v roce 2012 sebudou vyprávět pohádky z obou stran Šumavy u Schwarzenberského plavebního kanálu - na začátek plavební sezóny v květnu a v srpnu při akci Kultruní osa - plavební kanál.

 

 

Aktualitäten...

Märchen von beiden Seiten der Böhmerwaldes

Auch im Jahr 2012 werden die Märchen von beiden Seiten des Böhmerwaldes am Ufer des Schwarzenbergischen Schwemmkanals erzählt: Bei der Eröffnung der Schwemmsaison im Mai  und bei der Veranstaltung Kulturachse Schwemmkanal im August.

 

 

O ZLATÉ VÍLE A ŽABÍ ŽÍNCE V BAVORSKÉM FINSTERAU

Helmut Wittmann a Helena Svobodová vyprávějí v živém střídání dvou jazyků lidové pohádky a pověsti od Zlaté stezky.

Šumava a Bavorský les jsou mimořádně půvabné nejen svojí krajinou. Z tohoto kraje pochází velká řada fascinujících historek a vyprávění, která jsou dnes ovšem téměř neznámá.

V neděli 1. srpna 2010 ve skansenu v bavorském Finsterau jste měli možnost slyšet některé z nich. Vyprávěli Helena Svobodová a Helmut Wittmann .

Pohádka o Placuškovi, chlapci z chleba, připomíná českou pohádku o Koblížkovi. Pohádka O třech přáních, vypráví o víle, která tancuje strhujícím způsobem a neočekávaně bohatě obdaruje pasačku. Nebo šumavská pohádka O perníkové chaloupce německým dětem připomínala pohádku o Jeníčkovi a Grétě, ale skonči úplně jinak.

VON FEENGOLD & KRÖTENFRAU IN BAYERISCHEN FINSTERAU

Helmut Wittmann & Helena Svobodová, erzählen zweisprachig im lebendigen Wechselspiel Volksmärchen und Sagen vom Goldenen Steig.

Der Böhmerwald wie der Bayerische Wald sind nicht nur landschaftlich besonders reizvoll. Hier gibt es auch eine Fülle faszinierender Überlieferungen. Die sind heute allerdings kaum mehr bekannt.

Umso schöner, dass es am Sonntag, dem 1. August, im Freilichtmuseum Finsterau eine feine Auswahl davon zu hören gibt.

Helena Svobodová und Helmut Wittmann erzählen sie gemeinsam - in zwei Sprachen, aber im lebendigen Wechselspiel. Die Geschichte vom »Plazuschek«, dem Brotmann, der auf und davon »schwattelt«. Das Märchen »Von den drei Wünschen«, die unverhofft nach Hinten los gehen. Von der Fee, die mitreißend tanzt und eine Hirtin unverhofft reich beschenkt. Oder das Böhmerwald-Märchen »Vom Knusperhaus«. Es erinnert nicht nur im Titel an Hänsel & Gretel - und endet dabei doch ganz anders. Dass auch diese Geschichte zweisprachig erzählt wird, macht sie umso reizvoller. Das Verblüffende dabei ist: Alle verstehen sofort worum es geht.

So wird schnell das Gemeinsame dieses alten Kulturraumes spürbar.

Cenu LESETOPIA pro autory převzal Helmut Wittmann

Zemský hejtman Horních Rakous Josef Pühringer spolu se starostou města Wels předali v pondělí 7.dubna 2008 dopoledne Cenu LESETOPIE, největšího čtenářského veletrhu v Rakousku, pro autory Helmutu Wittmannovi, členu Česko-rakouského pohádkového sdružení. Cena byla udělena za četné dvojjazyčné projekty.

Znovu nalezená zahrada

V poštovní schránce jsem našel zalepenou obálku se známkou s kalinou orazítkovanou v Sarsteinu v Horních Rakousích nedaleko od místa, kde bydlí vypravěč pohádek Helmut Wittmann, člen našeho Česko-rakouského pohádkového sdružení, o.s. "Der wiedergefundene Garten" - Znovunalezená zahrada, stojí na obálce s podtitulem Noviny pro zpomalení času.

Šťastný den!

Kdysi vyprávěl jeden bílé paní, co by všechno chtěl v životě pro lidi udělat, jaké plány kuje. "A kdy s tím chceš začít?", zeptala se jej. "Ach", řekl muž, "dost času! Uvidíme, kdy nadejde příležitost!" - "Příležitost nanadeje!", zasmála se bílá paní, "příležitost je tady!"

Takové historky probouzí chuť na další - to může být třeba na premiéře nového programu šibalských příběhů bílého šaška Nasredina Hodži - ta je 31. ledna v Pasově. Nebo při pohádek plné hodince rádia Horní Rakousy / Radio Oberösterreich a rádia Solnohrad / Radio Salzburg v únoru. Ale také na večeru v mnoha jazycích "3 jazyky - jeden příběh" v Městské hale ve Welsu (tam budou spolu vyprávět i Helena Svobodová a Helmut Wittmann)....

... hodně dalšího najdete na www.maerchenerzaehler.at.

Der wiedergefundener Garten

Im Briefkasten habe ich den Couvert mit der farbigen Briefmarke mit der Ballrose mit dem Stempel von Sarstein, mit dem grossen Überschrift "Der wiedergefundene Garten" und unter dem steht noch: "Zeitung zur Verlangsamung der Zeit". Unweit von Sarstein der Märchenerzähler und Mitglied des Österreichisch-tschechischen Märchenvereines Helmut Wittmann wohnt.

Einen Glücklichen Tag!

Einer erzählte ener weisen Frau, was er alles vorhabe im Leben, was es für die Menschheit tun wollte, welche Pläne er schiede. "Und wann willst du damit anfangen?", fragte sie ihm. "Ach", sagte der Mann, das hat noch Zeit. Wir werden schon sehen, wann die Gelegenheit dazu kommt!" "Die Gelegenheit dazu kommt nicht", lachte die Weise, "die Gelegenheit ist da!"

Solche Geschichten machen Lust auf mehr - und das gibt auch: Bei der Premiere des neuen Programms mit Schelmengeschichten von weissen Narren Nasredin Hodscha am 31. Jänner in Passau. In der sagen-haften Stunde am Radio Oberösterreich und Radio Salzburg im Feber. Aber auch beim viel-sprachigen Abend "3 Sprachen - 1 Cschicht" am 4. April in Welser Stadthalle (da werden auch Helena Svobodová und Helmut Wittmann gemeinsam erzählen)....

... viel Weiteres finden Sie unter na www.maerchenerzaehler.at.

TOPlist